15.04.2007.

Fontovi - organizacija i upravljanje

Pretpostavljam da je većina korisnika PC računara tokom godina nagomilala mnoštvo različitih fontova i da je došlo vreme za organizaciju i sređivanje istih. No, taj posao donosi i mnoge probleme kao što su: duplirani fontovi, isti fontovi sa različitim imenima, instalirani, neinstalitani, type 1, true type, open type, rasterski, vektorski fontovi itd. Naravno, posao bi trebalo uraditi što brže, bezbolnije i, razume se, besplatno. Potražio sam na Internetu pomoću uobičajenih pretraživača (google i yahoo) i vrlo brzo našao petnaest programa. Za sve njih zajedničko je da prikazuju izgled instaliranih fontova i da mogu da instaliraju odnosno deinstaliraju fontove.

Font Lister
Mali program asketskih moguđnosti. Softver je programiran za Windows 95, a od 1997. je freeware. Prikazuje samo instalirane fontove (bez obzira da li su: type 1, true type, open type), omogućuje njihovo­ upoređivanje i štampanje. Osim uobičajenog prikaza ASCII znakova dozvoljava i upisivanje proizvoljne reči ili panagrama. Opcija za štampanje sadrži tri šablona i moguđnost promene zaglavlja.Verzija dva se ne instalira, već se pokreće *.exe fajlom.
Font Lister 3.4.9 Stariji brat prethodne verzije, ali sa mnogo više mogućnosti. Prikazuje sve instalirane fontove. Pruža potpunu kontrolu u organizovanju font kolekcija, a šabloni se mogu pregledati pre štampe. Mana mu je što kod pregleda proizvoljnog foldera ima problema sa prikazom postscript type 1 fonta (*.pfm,*.pfb). Probna verzija traje trideset dana.

Font Lister
verzija: 2.0; Autor: Peter Theill; tip programa: Freeware;
download 239 KB; cena: besplatan; Ocena: 1,5
verzija: 3.4.9; tip programa: Shareware; download: 950 KB;
cena: $5 plus besplatna tri sledeća upgrade-a; Ocena: 2


Font Fitting Room Deluxe
Uparavljački program koji će vam pomoći u aktiviranju, deaktiviranju i pregledanju fontova। Kao i njegovi konkurenti prikazuje kompletnu mapu karaktera. Podržava true type font (*.ttf, *.ttc), open type font (*.ttf, *.ttc,*.otf), postscript type 1 font (*.pfm,*.pfb), i windows font (*.fnt, *.fon). Baziran je na unikodu. Probna verzija traje dvadeset i jedan dan. Slabost mu je što nema mogućnost štampanja celog direktorijuma.

Font Fitting Room Deluxe
Autor: Apoli Soft; verzija 2.2; tip programa: Shareware;
download 1.84 MB; cena: $39,95; Ocena: 2,5


Fontonizer
Program sa skromnim radnim okruženjem. Omugućava instaliranje fontova sa svih medijuma. Prikazuje samo instalirane fontove, njihov izgled i karakteristike. Olakšava instaliranje, brisanje i vraćanje obrisanih datoteka, štampanje font lista, kao i kreiranje setova. Nema gotovih panagrama.

Fontonizer
Autor: Fast Reports Inc; verzija 1.0; tip programa: Shareware;
download 1,52 Mb; cena: $29; Ocena: 1


Main Type
Softverska kompanija koja je vlasnik čuvenog programa za kreiranje fontova, “Font Creator”, još jednom je napravila dobar posao. Naime, main type je font menadžer profesionalnih mogućnosti sa razumljivim radnim okruženjem; namenjen je svima onima koji žele da imaju potpunu kontrolu nad fontovima. Ovaj program sadrži sve ono što će vam trebati za organizaciju fontova kao što je: instaliranje i deinstaliranje, pregled i biranje svih popularnih formata (true type, open type, post script type 1, vektorski i rasterski fontovi), podrška za unikod raspored, štampanje i pregledanje fontova (četiri ponuđena šablona), prebacivanje, kopiranje, reimenovanje, brisanje, kreiranje html kataloga itd. Čarobnjaci posebno olakšavaju i ubrzavaju rad. Uz program dolazi i obimno uputstvo u *.pdf formatu. Probna verzija traje trdeset dana.

Main Type
Autor: Hight Logic; verzija 1.0; tip programa: Shareware;
download 2,74 MB; cena: $40; Ocena: 5


Font Expert 2005
Program koji u odnosu na Hight Logic-ov Main Type nudi nekoliko mogućnosti više. Iako na prvi pogled njegovo radno okruženje izgleda zastrašujuće, veoma je lak za upotrebu. Naime, kada se pokrene, sve ono što treba da se vidi u vezi sa fontom je odmah prikazano. Dodatne mogućnosti su: preimenovanje, pretraga, kreiranje rezervnih kopija i provera ispravnosti fonta. Još jedna specifičnost ovog programa je kreiranje radnih lista. One obezbeđuju da u toku rada ne oštetite fontove i da svoj rad nastavite i kasnije. Probni period traje trideset dana.

Font Expert 2005
Autor: Proxima Softver; verzija 7.0; tip programa: Shareware;
download 2।19 MB; cena: $49; Ocena: 5


X- Fonter
Program nešto skromnijih mogućnosti. Nudi: organizaciju font-kolekcija, pregledanje instaliranih i neistaliranih fontova, pretragu i pregledanje fontova bez obzira na destinaciju fajla, filtriranje na osnovu font-familija, kodnog rasporeda i stila fonta. Posebna mogućnost je editor slika sa nekoliko satandardnih efekata. Rezultat se može snimiti u *.jpg ili *.gif formatu. Probni period verzije 5.5 je trideset dana; verzija 4.0 je besplatna za individualnu upotrebu.

X- Fonter
Autor: Blacksun Software; verzija 5.5; tip programa: Shareware;
download 2.076 MB; cena: $25; Ocena: 4


Font Thing
Iako je ovaj program prestao da se razvija još 1999. godine još uvek je vrlo primenjiv. Nažalost prikazuje samo *.ttf i poneke *.otf fontove. Font thing prikazuje fontove koji se nalaze i u subfolderima. Omogućuje lako instaliranje i deinstaliranje fontova, pregledanje individualnog teksta, detaljne informacije o fontu, preimenovanje fontova, upoređivanje fontova itd. Prilikom pregledanja fontova sa neke druge destinacije, program malim Windows ikonicama označava one fontove koji su već instalirani. Ako na svom računaru imate samo *.ttf fontove onda ovaj program može biti pravi izbor.

Font Thing
Autor: Sue Fisher; verzija 0.80 (beta 2); tip programa: freeware;
download: 1,13 MB; cena: besplatan; Ocena: 2


Advanced Font Viewer
Program vrlo skromnih moguđnosti. Uporedo pokazuje sve instalirane fontove, bez obzira na ekstenziju. Poseduje mogućnost instaliranja i deinstaliranja fontova, pravljenje HTML lista i njihovo štampanje. Ono što iznenađuje kod ovog programa je njegova cena, pogotovo ako se uzme u obzir da postoji besplatan pandan pod imenom Free & Easy Font Viewer 1.2 u kojem su jedino izbačene opcije za štampanje i pravljenje HTML lista, doup detector i browser.

Advanced Font Viewer
Autor: Styopkin software; verzija 2.51; tip programa: Shareware;
download 967 KB; cena: $39,95; Ocena: 1.5


OT1 Font Manager i TTf Manager
Ova dva programa imaju potpuno iste moguđnosti. Razlika je jedino u tome što je jedan specijalizovan za rad sa *.ttf , a drugi sa true type1 fontovima. Programi poseduju sve napredne mogućnosti kao što su: kreirenje lista, pretraživanje, kreiranje font grupa, kloniranje, preimenovanje itd. Oba programa podržavaju tehnoogiju drag and drop, te se nameće pitanje zašto JMBerthier ova dva programa ne integriše u jedan.

OT1 Font Manager
Autor: JMBerthier; verzija 2.31; tip programa: Shareware;
download 441 KB; 
cena: 32€; Ocena: 4

 
TTf Manager
Autor: JMBerthier; verzija 3.7.82; tip programa: Shareware;
download 252 KB; 
cena: 32€; Ocena: 4


Font Browser i Font Selektor
Oba programa imaju slično radno okruženje, pa im se tako i mogućnosti razlikuju u veoma maloj meri। Naime, Font Brower osim prikaza liste fontova prikazuje i osnovne informacije i prozor sa prikazom fonta, dok Font Selektor prikazuje samo listu instaliranih fontova. Ako se Font Selektorov *. exe fajl iskopira u start up direktorijum ikonica za pozivanje programa biće dostupna na task baru pored sata.

Font Browser
Autor: Oak Systems; Verzija 1.1.2; tip programa: Shareware;
download 1,87 MB; 
cena: $10; Ocena: 1


Font Selektor
Autor: Peter Theill; Verzija 1.3; tip programa: Freeware;
download 277 KB; cena: Besplatan;  Ocena: 1


Typograf
Osrednji program sa jednostavnim radnim okruženjem i brojnim opcijama za upravljanje fajlovima (copy, move, delete ), pronalaženje dupliranih fontova, editovanje informacija o fontu, šatmpanje kolekcija od 1, 6, 20, 40 i 80 fontova itd.

Typograf
Autor: A। & M. Neuber; verzija 4.8f; tip programa: Freeware;
download 923 KB; cena: $35; Ocena: 3