01.10.2009.

Alhemija - likovni eksperiment

Inicijatori Alhemy-je su Karl D.D. Willis i Jacob Hina kao svojevrstan eksperiment sa alternativnim načinima crtanja. Projekat se trenutno razvija u Tokiju, Japan uz podršku Exploratory Software Project-a. Software je pisan u JAVA-i i trenutno ima podršku za Windows, Mac OSX i Linux. Detaljna uputsta možete pronaći na Floss Manuals-u.

Korisna adresa: Alchemy