02.02.2011.

GIMP - obrada rasterskih slika

GIMP je akronim od GNU Image Manipulation Program. Ovaj grafički alat poseduje neverovatne mogućnosti, pa se zbog toga često poredi ili izjednačava sa Adobe Photoshop-om. Više o samom programu možete pročitati na matičnoj strani a tutorijale i uputstava pogledajte na sledećim adresama: GIMP User Manual, Learning The GIMP, GIMP Tutorals, Opera Lazich, GIMP Tutorijals, Linkovi do knjiga za GIMP, itd. Trenutnu verziju možete download-ovati sa matičnog sajta.