18.10.2011.

Naučite "slepo kucanje"

Key-Train Launched(Link1, Link2) je program koji će Vas na jednostavan način naučiti da "slepo" kucanje. U sebi sadrži dva nivoa Beginner i Pratice. Pored ove aplikacije možete izprobati i njoj srodne kao što je Klavaro, PingoS, KTouch, itd.