27.11.2011.

PDF Chain - GUI za PDFtk

PDFtk je jednostavan alat za manipulusanje PDF fajlovima kao što su spajanje, deljeje, rotacija, oporavak oštećenih PDF-iva i sl. Kao jedinu njegovu manu neki od korisnika su navodili nedostatak grafičkog interfejsa, sa PDF Chain-om je i ta mana uklonjena. Za više informacija o svemu ovome i download, pogledajte matičnu stranu.