01.12.2011.

Ad-hoc monitor calibration

Ad-hoc monitor calibration je jednostavan sistem skala boja koji pomaže u korekciju gamme monitora. Za više informacija i objašnjenje Ad-hoc kalibracije pogledajte Link-u.
Online Ad-hoc monitor calibration
Skale za download