02.11.2009.

sK1 open source priprema za štampu

sK1 je open source editor za vektorsku grafiku. Projekat je započet 2006. godine i namenjen pripremi za štampu, orjentisan je ka PostScript i PDF izlazu. Podržava Upravljanje bojama, CMYK, CMYK u PostScriptu, Baziran na Cairo engine-u i Ttk korisničkom interfejsu. Poseduje import filter za: CorelDRAW ver.7-X3,X4 (CDR/CDT/CCX/CDRX/CMX), Adobe Illustrator up to 9 ver. (AI postscript based), Postscript (PS), Encapsulated Postscript (EPS), Computer Graphics Metafile (CGM), Windows Metafile (WMF), XFIG, Scalable Vector Graphics (SVG), Skencil/Sketch/sK1 (SK and SK1), Acorn Draw (AFF), i export filter za: AI (Postscript based Adobe Illustrator 5.0 format), SVG (Scalable Vector Graphics), SK (Sketch/Skencil format), SK1 (sK1 format), CGM (Computer Graphics Metafile), WMF (Windows Metafile), PDF (Portable Document Format), PS (PostScript).

Opširnije na: matičnom sajtu ili SPE IDE